А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Amy Meredith - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • Cienie
  • Жанр: Фэнтези
  • Wied?ma z DemondeneIstnieje legenda, wed?ug kt?rej naczelny demon zjawia si? na ziemi raz na sto lat, przybieraj?c ludzk? posta?. Przybywa ze swymi s?ugami, aby ?ywi? si? duszami mieszka?c?w miasteczka, kt?re nazwane zosta?o Demondene. Wraz z naczelnym demonem nadchodzi szale?stwo, gdy? ludzie pozbawieni duszy popadaj? w ob??d. Utrata duszy jest bowiem jednoznaczna z utrat? rozumu.Sto lat temu nazwa Demondene zosta?a zmieniona i obecnie brzmi Deepdene. W tym licz?cym dwa tysi?ce czterech mieszka?c?w mie?cie, w kt?rym wi?kszo?? nale?...