А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Andrzejewski Jerzy - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • ?ad Serca
  • Жанр: Современная проза
  • ?ad serca uwa?any jest za pierwszy polski utw?r nawi?zuj?cy do rozwijaj?cego si? w Europie nurtu humanizmu katolickiego i por?wnywany do powie?ci Georges’a Bernanosa i Fran?ois Mauriaca. Akcja powie?ci rozgrywa si? w ci?gu jednej nocy w bia?oruskiej wiosce, w kt?rej splataj? si? losy kilkorga os?b, staj?cych przed odwiecznym wyborem pomi?dzy dobrem a z?em. G??wny bohater, rozdarty wewn?trznie katolicki ksi?dz, szukaj?cy drogi do ?adu serca, stara si? zachowa? wierno?? swojemu powo?aniu, mimo w?asnych w?tpliwo?ci, otaczaj?cego ...