А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

ARTAVS VALDIS - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—4 из 4.  • SPRAUD?TE
  • Жанр: Юмористические стихи
  • VALDIS ARTAVSSPRAUD?TERIGA «LIESMA> 1981Valdis Artavs ?staj? v?rd? Vladislavs Staunis (dzimis 1928. 29. VII R?zekn?) – dzejnieks sat?ri?is. Dzimis str?dnieku ?imen?. V. Artavs beidzis R?gas 23. vakara vidusskolu (1946.), Latvijas Valsts universit?tes filolo?ijas fakult?tes ?urn?listikas noda?u (1951.). Str?d?jis laikrakst? ‘’Pionieris’’ (1949. – 1955.), telev?zijas studij? par redaktoru (1955. – 1974.), Latvijas rekl?mas a?ent?r? (1975. – 1988.). Dzejnieks ir Latvijas Rakstnieku savien?bas biedrs (1969.).Pirm? publik?cija – dzejolis ”K?l??u s?j?jas dziesma’’ laikrakst? “C??a’’ 1948. 6. VIII. V. Artavs ir vair?ku sat?risko dzejo?u kr?jumu autors: “...