А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Проза - скачать бесплатно все книги жанра

 

 


Книги 33876—33900 из 33909.
 • Z Jarmarku
 • Szo?em Alejchem
 • Жанр: Классическая проза
 • Z jarmarku, to zbeletryzowana autobiografia, opisuje ?ycie ludu ?ydowskiego w diasporze – w Rosji przed Rewolucj?.Akcja ksi??ki zaczyna si? w momencie, kiedy autor jest jeszcze dzieckiem, i rozgrywa si? w jego rodzinnym mie?cie, Woronce. Tu poznajemy jego rodzic?w, Nachuma Rabinowicza i Chaj? Ester?, babcie Mind?, stryj?w Pinie i Nys?a, Fejge?e Diab?a, szereg me?amed?w oraz pierwszych przyjaci?? pisarza: Szmulika sierot?, Meira Medwedewkera, psa Sirko, Pine?e syna Szeme?y i Gerge?e Z?odzieja. Czytelnik jest ?wiadkiem mi?dzy innymi pierwszych lat edukacji pisarza i rozsta? z przyjaci??mi. Ten ...


 • Z pokor? i uni?eniem
 • Nothomb Am?lie
 • Жанр: Современная проза
 • "Pan Haneda by? prze?o?onym pana Omochi, kt?ry by? prze?o?onym pana Saito, kt?ry by? prze?o?onym panny Mori, kt?ra by?a moj? prze?o?on?. Ja nie by?am niczyj? prze?o?on?…" – tak zaczyna swoj? histori? bohaterka powie?ci, zatrudniona jako t?umaczka w du?ym przedsi?biorstwie japo?skim. Gorzkie do?wiadczenie rocznej kariery opisuje z dystansem i humorem, przeplataj?c opowie?? refleksjami na temat przepa?ci dziel?cej mentalno?? japo?sk? od europejskiej.Kolejna ksi??ka autorki "Higieny mordercy", uznana przez krytyk? za najlepsz? w dotychczasowym dorobku Am?lie Nothomb. Przet?umaczona na wiele j?zyk?w, we Francji osi?gn??a nak?ad 450 000 egzemplarzy.


 • Zanim Umr?
 • Downham Jenny
 • Жанр: Современная проза
 • Ka?dy musi umrze?.Szesnastoletniej Tessie zosta?o zaledwie kilka miesi?cy ?ycia, wi?c rozumie to lepiej ni? inni. Przygotowa?a jednak list? dziesi?ciu rzeczy, kt?re chce zrobi? przed ?mierci?. Na pierwszym miejscu umie?ci?a seks. Termin – tego wieczoru.Ksi??ka, dzi?ki kt?rej poczujesz si? szcz??liwy, ?e ?yjesz. – "Heat"Nie wierz?, ?e mo?na j? by?o przeczyta? i nie zap?aka?. – "Daily Express"Przypomina, by?my do?wiadczali w pe?ni ka?dej chwili i nie bali si? spe?nia? pragnie?. – "Guardian"

 • Zapatos de caramelo
 • Harris Joanne
 • Жанр: Современная проза
 • Tras revolucionar un tradicional pueblo del sur desde el mostrador de su chocolater?a, Vianne ha cambiado su nombre por el de Yanne y regenta una confiter?a en el barrio parisino de Montmatre, donde quiere pasar inadvertida.Su vida en Par?s es mon?tona y convencional, tanto como su novio Thierry, y cree que cas?ndose con ?l aportar? estabilidad y normalidad a su vida, a la de su hija Annie, que ahora tiene 10 a?os, y a la de la peque?a Rosette.Yanne, sola en la gran ciudad, encuentra en la joven Zozie una buena amiga hasta que se ve obligada a despertar sus poderes dormidos en la v?spera de su boda, momento en que su viejo amor Roux reaparece en su vida.

 • Zapiski Stanu Powa?nego
 • Szwaja Monika
 • Жанр: Современная проза
 • Wiktoria – reporterka telewizyjna oko?o trzydziestki, niespodzianie, tu? przed wyjazdem na zdj?cia, dowiaduje si?, ?e zostanie mamusi?. Mamusi? – prosz? bardzo, tylko gdzie jest tatu? do kompletu?Na reporterskim horyzoncie pojawia si? wprawdzie kto?, kto by si? nada?, ale niestety – ma on pewne felery, kt?re niestety uniemo?liwiaj? wydanie si? za niego i tzw. „szcz??liwy happy end”. Poza tym co zrobi? z t? koszmarn?, stresuj?c?, wyczerpuj?c?, ukochan? prac?? Doprawdy, dziecko takiej matki musi wykaza? niez?? si?? charakteru, ?eby urodzi? si? w przepisowym terminie.Sporo w „Zapiskach” prawdziwej telewizji, tej codziennej, nie gwiazdorskiej, takiej ...

 • Zendegi
 • Egan Greg
 • Жанр: Современная проза
 • Nasim is a young computer scientist, hoping to work on the Human Connectome Project: a plan to map every neural connection in the human brain. But funding for the project is cancelled, and Nasim ends up devoting her career to Zendegi, a computerised virtual world used by millions of people. Fifteen years later, a revived Connectome Project has published a map of the brain. Zendegi is facing fierce competition from its rivals, and Nasim decides to exploit the map to fill the virtual world with better Proxies: the bit-players that bring its crowd scenes to life. As controversy rages over the nature and rights of the Proxies, a friend with terminal cancer begs Nasim to make a Proxy of him, so some part of him will survive to help raise his orphaned son. But Zendegi is about to become a battlefield…

 • Zespo?y Napi??
 • Wi?niewski Janusz
 • Жанр: Современная проза
 • Przychodz?, odchodz?, znikaj? i pojawiaj? si? znowu. Najcz??ciej jednak po prostu s?. Jak wschody s?o?ca, tyle ?e przez kilka dni w miesi?cu. S? epicentrum kobieco?ci, misternym tworem ewolucji. Wed?ug Natalie Angier, autorki ksi??ki "Kobieta. Geografia intymna" (Pr?szy?ski i S-ka), kobiety krwawi? co miesi?c, "bo s? po prostu m?dre". I je?li nawet tr?ci to p?aczliw? martyrologi?, jest to naga prawda.Janusz L.Wi?niewski ju? w swojej pierwszej bestsellerowej powie?ci "S@motno?? w Sieci" zaprezentowa? si? jako wnikliwy i ?yczliwy obserwator kobiecej duszy. W zbiorze opowiada? "Zespo?y napi??" opisuje konsekwentnie ?wiat kobiet: uwa?a, ?e jest zupe?nie inny ni? ?wiat m??czyzn. A tak?e lepszy, ciekawszy, bogatszy w prze?ycia. Bardziej i cz??ciej wzruszaj?cy. I o tych wzruszeniach jest ta ksi??ka.


 • Zigzag
 • Somoza Jose
 • Жанр: Современная проза
 • “Muchos matar?an por ver el futuro. Otros morir?n por ver el pasado”.Quienes conocen a Elisa Robledo, joven y brillante profesora de f?sica te?rica, presienten que algo extra?o se oculta tras esa mujer atractiva y aparentemente segura de s? misma. Aunque quiz? sea m?s correcto decir que nadie conoce a Elisa Robledo. Y es que guarda un secreto sobre unos experimentos ocurridos diez a?os atr?s, cuando colabor? con su idealizado y prestigioso profesor Blanes y un selecto grupo de cient?ficos en el desarrollo de la llamada “teor?a de ...


 • Zona de clivaje
 • Heker Liliana
 • Жанр: Современная проза
 • Irene Lauson experimenta y analiza su vida a trav?s de la F?sica y persigue tenazmente un v?nculo posible entre la verdad y la felicidad. Alfredo Etchart, su profesor de literatura y luego el hombre con quien mantiene un v?nculo amoroso intenso y en muchos momentos conflictivo, ve el mundo a la luz del arte y del marxismo y busca, ante todo, seducir. El despliegue inteligente, ir?nico y conmovedor de esa relaci?n es la piedra de toque para que la protagonista llegue al fondo de s? misma, se pierda una ymil veces y encuentre ...

 • Ґудзик
 • Роздобудько Ирен
 • Жанр: Современная проза
 • Ірен Роздобудько — автор психологічних трилерів «Мерці», «Ескорт у смерть», авантюрного детективу «Останній діамант міледі», романів «Ранковий прибиральник», «Шості двері», двох поетичних збірок. Пише казки та оповідання для дітей, малює, вишиває бісером, грає на гітарі, плаває з аквалангом і на питання: «Чи вмієте ви грати на роялі?» — відповідає: «Не знаю, треба спробувати…»Роман «Ґудзик», що ми пропонуємо до уваги читача, у 2005 році отримав першу премію Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова».Цей роман має багато нашарувань, сюжетних колізій і героїв. Його часовий простір: від середини 70-х до наших днів, його географія — Київ, українська провінція, Росія, Чорногорія, зрештою — Америка. Але головна ідея така: велике щастя або велика трагедія може початися з найменшої деталі, з ґудзика, який так легко загубити, а потім шукати все життя…Це роман про любов, вірність, зраду. Про те, що ніколи не варто оглядатися назад, а цінувати те, що існує поруч із тобою — сьогодні і назавжди.А можливо, цей роман про… дещо з життя янголів, що випадково потрапили на нашу землю?… • Іезуиты
 • Бунин П.
 • Жанр: Историческая проза
 • История создания католической монашеской организации «Общество Иисуса", или, как ее называли, «ордена иезуитов» интересна и познавательна не только сама по себе. Утвердившись к середине XVI века во многих европейских государствах, в Индии, Китае, Японии «орден иезуитов» занимается менее всего промыслом божьим, он активно вмешивается в политическую жизнь государств: плетет интриги, устраивает дворцовые перевороты, устраняя неугодных монархов. Они сыграли свою зловещую роль в трагической судьбе Марии Стюарт.Адаптированное воспроизведение изданий из серии «Историческая библиотека», выпущенной книгоиздательством «Д?ЛО» для массового читателя.