А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

A.KAM? - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—2 из 2.

  • Sve?inieks
  • Жанр: Исторические приключения
  • A.KAM?Sve?inieks No visiem m?sdienu rakstniekiem vi?am laikam gan ir visp?rsteidzo??kais liktenis. Glu?i jauns vi?? k?uva nevis par «domu valdnieku» (par ?o izteicienu vi?? sm?j?s), bet gan par veselas paaudzes dz?vo spoguliA.KAM?Sve?inieksNo fran?u valodas tulkoju?as MILDA GRlNFELDE R?GA «ZVAIGZNE» 1989Redakcijas kol??ijaVoldtm?rs B?ls, Nora B?rzi?a, Skaidr?te Bikova, J?nis Brodelis, Aldonis Bullis, Imants Daudi?s, Uldis Norietis, M?r?te Rom?ne, Zigmunds Skuji??, Uldis T?rons, Ina Vaitmane, Guntis Valujevs, Ingr?da V?vernieceM?kslinieks Andris Lamsters