А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

ADAMOVS Grigorijs - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • DIVU OKE?NU NOSL?PUMS
  • Жанр: Научная фантастика
  • DIVU OKE?NU NOSL?PUMS Grigorijs ADAMOVSLatvijas valsts izdevniec?ba R?g? 1958Адамов Григорий Борисович ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВМосква Детгиз 1955Художник О. Урбан Латвийское государственное издательствоНа латышском языкеTulkojis Emils S u d m a l i s M?kslinieks O. Urb?nsRom?ns velt?ts padomju zin?tnes un technikas br?numa — zem­?denes «Pionieris» — braucienam p?ri diviem oke?niem. So zem­?deni padomju vald?ba s?ta no ?e?ingradas uz Vladivostoku m?su T?lo Austrumu robe?u aizsardz?bas nostiprin??anai pret japa?u imperi?listiem — tolaik galveno agresivo sp?ku Klusaj? oke?n?.Ilgi un neparasti r?p?gi ...