А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

ALIGJ?RI DANTE - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—1 из 1.
  • DIEVI??? KOM?DIJA
  • Жанр: Поэзия: прочее
  • DANTE ALIGJ?RIDIEVI??? KOM?DIJADantes Aligj?ri(1265-1321) nemirst?g? «Kom?dija» (1307 1321), ko p?cn?c?ji dr?z vien p?c sacer?t?ja n?vos ied?v?ju?i par «Dievi??o», uz laiku laikiem ieg?jusi visizcil?ko cilv?ces kulturas pieminek?u skaita. Dante savu sacer?jumu veidojis tris da?as («Elle»,«???st?tava», «Parad?ze»), t?s savuk?rt sadalot simts dzied?jumos Latvie?u las?t?jam pirmo reizi tiek pied?v?ts ?? darba tulkojums no it??u valodas.«Latvie?us Dante saista nevis tikai k? viens no ...