А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Suworow Wiktor » Wyb?r

Автор: Suworow Wiktor

Жанр: Детективы: прочее

Kontynuacja powie?ci Kontrola. Rok 1939. Gestapo i czo?owe wywiady ?wiata tropi? ukrywaj?cego si? w Berlinie niebezpiecznego jasnowidza Rudolfa Mazura, g?osz?cego niepokoj?c? przepowiedni?. Tymczasem w Zwi?zku Radzieckim wci?? trwaj? czystki. Wszechw?adne s?u?by bezpiecze?stwa kontroluj? ?ycie mieszka?c?w, tak?e najwy?szych dzia?aczy pa?stwowych, i nikt nie mo?e czu? si? bezpieczny. Rozpoczyna obrady kolejny zjazd partii, w kt?rym bior? udzia? g??wnie nowi towarzysze, gdy? przewa?aj?c? wi?kszo?? delegat?w z poprzedniego zjazdu ju? rozstrzelano. Stalin natomiast w ramach przygotowa? do rewolucji ?wiatowej wyznacza agent?w, kt?rzy przejm? w?adz? w wybranych krajach. Bezgranicznie oddana komunizmowi agentka Nastia Strzelecka zostaje kandydatk? do obj?cia roli kr?lowej Hiszpanii…

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги
Эта книга уникальна, похожих нет.