А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Детективы » Детективы: прочее - скачать бесплатно все книги жанра

 

 

Книги 5801—5820 из 5820.
 • Winkelz?ge
 • Francis Dick
 • Dick Francis "Winkelz?ge"(dreizehn Kurzgeschichten), originaltitel "Field of 13".Kriminalgeschichten k?nnen sehr lehrreich sein. Man kann ihnen beispielsweise entnehmen, wie Wettkassen erfolgreich zu pl?ndern sind. Im Jahre 1997, 22 Jahre nachdem Dick Francis die Geschichte Bombenalarm in Kingdom Hill geschrieben hatte, legte tats?chlich ein Ganove die Rennbahn von Aintree mit Hilfe einer Bombendrohung lahm, um auf dieselbe Weise wie sein literarisches Vorbild Tricksy Wilcox zu Geld zu kommen. In der Einleitung zu den Geschichten r?t Dick Francis denn auch mehrfach:»Tun Sie’s nicht!«

 • Winter House
 • O’Connell Carol
 • When a known serial killer is found with shears sticking out of his chest and an ice pick in his hand, Kathy Mallory and her NYPD Special Crimes partner Detective Sgt. Riker are called in to investigate. One of the occupants of Winter House, the scene of the crime, is 70-year-old Nedda Winter, who immediately confesses to the killing, claiming; it was self-defence.Murder solved, case closed. It s even poetic justice.However Nedda Winter is in fact the most famous lost child in NYPD historv, missing for almost sixty years, thought to he kidnapped following the ...

 • Winterland
 • Glynn Alan
 • "A terrific read… completely involving." George PelecanosIn the vein of films such as Michael Clayton and Syriana, Winterland is a fast-paced, literary thriller set in contemporary Dublin. The worlds of business, politics and crime collide when two men with the same name, from the same family, die on the same night – one death is a gangland murder, the other, apparently, a road accident. Was it a coincidence? That's the official version of events. But when a family member, Gina Rafferty, starts asking questions, this notion quickly unravels.Devastated by her loss, Gina's grief is tempered, and ...

 • Wishbones
 • Haines Carolyn
 • Southern gal Sarah Booth Delaney packs up her hound dog and her P.I. business and sets off for Hollywood to take a shot at stardom. No stranger to acting, she aces the screen test for a racy remake of the movie Body Heat alongside leading man Graf Miliau. The chemistry between them is undeniable, and why not? Graf has already starred in one of Sarah's previous affairs and is well on his way to landing a big part in the sequel.Thrilled as Sarah is, her dream come true comes at a price. She has to leave ...

 • With No One As Witness
 • George Elizabeth
 • Detective Inspector Thomas Lynley takes on the case of his career.When it comes to spellbinding suspense and page-turning excitement, New York Times bestselling author Elizabeth George always delivers. As the Wall Street Journal raves, “Ms. George can do it all, with style to spare.”In With No One as Witness, Elizabeth George has crafted an intricate, meticulously researched, and absorbing story sure to enthrall her readers. Detective Inspector Thomas Lynley is back, along with his long-time partner, the fiery Barbara Havers, and newly promoted Detective Sergeant Winston Nkata. They are on the hunt for a sinister ...

 • Withering Heights
 • Cannell Dorothy
 • “One of the year’s funniest and most engaging mysteries.” -Eligabeth PetersThe formerly plump girl turned Thin Woman may now be happily married and a mother, but she hasnt lost her wit, her weakness for romance, or her knack for landing herself in trouble. With her irreverent sidekick and charwoman, Mrs. Roxie Molloy, at her side, Ellie has not only solved a crime or two, but has read every Gothic romance she can find and has begun introducing a young cousin, Ariel, to the finer points of the genre.


 • Woman with Birthmark
 • Nesser Hakan
 • A mother's dying wish sealed with a deadly promise. Four men with a secret they thought they'd buried decades earlier. A detective in love. A man desperate to live despite the shadow of his guilty past.After hearing her mother's deathbed confession and following her mother's dreary funeral, Maria Adler realizes she has no other option but to seize upon her mother's imperative to do something. Dissolving the life she loathes, Maria changes her appearance and disappears. When she emerges, revenge is her sole occupation.Van Veeteren and his associates are left bewildered by the curious murder ...

 • Wombat Strategy
 • McNab Claire
 • "An Aussie outback dyke taking on Hollywood? As Kylie Kendall would say, Stone the crows! Don't miss this intro to the most unconventional, laugh-out-loud private eye in lesbian crime fiction. Claire McNab's always been one of our best, and she's outdone herself with this one." – Katherine V ForrestCrikey! Kiley Kendall is in a whole mess of trouble…Running a pub in the outback town of Wollegudgerie doesn't offer much fun or future for knockabout Aussie dyke Kylie Kendall, so when the father she never knew dies and leaves her 51% of his Los Angeles-based private-eye agency, it's ...

 • Wy?cigi
 • Chmielewska Joanna
 • – O Bo?e, nic nie rozumiem – powiedzia?a bezradnie dziewczyna z ty?u. – Zameczek…? Dop?ki konie nie wesz?y, mog?am jej udziela? wyja?nie?. – Zameczek to te? nie ko?. To D?okej. Ko? to Mimoza. I nie siedzi na nim wcale Zameczek, tylko amator Bry?…Wy?cigi to powie?? oparta na faktach, kt?re nie tylko pozosta?y nadal aktualne, ale wr?cz dosz?y do pe?ni rozkwitu. Na ca??, w?wczas jeszcze skromn?, a dzi? rozszala?? przest?pczo?? nikt nie zwr?ci? uwagi…

 • Wyb?r
 • Suworow Wiktor
 • Kontynuacja powie?ci Kontrola. Rok 1939. Gestapo i czo?owe wywiady ?wiata tropi? ukrywaj?cego si? w Berlinie niebezpiecznego jasnowidza Rudolfa Mazura, g?osz?cego niepokoj?c? przepowiedni?. Tymczasem w Zwi?zku Radzieckim wci?? trwaj? czystki. Wszechw?adne s?u?by bezpiecze?stwa kontroluj? ?ycie mieszka?c?w, tak?e najwy?szych dzia?aczy pa?stwowych, i nikt nie mo?e czu? si? bezpieczny. Rozpoczyna obrady kolejny zjazd partii, w kt?rym bior? udzia? g??wnie nowi towarzysze, gdy? przewa?aj?c? wi?kszo?? delegat?w z poprzedniego zjazdu ju? rozstrzelano. Stalin natomiast w ramach przygotowa? do rewolucji ?wiatowej wyznacza agent?w, kt?rzy przejm? w?adz? w wybranych krajach. Bezgranicznie oddana komunizmowi agentka Nastia Strzelecka zostaje kandydatk? do obj?cia roli kr?lowej Hiszpanii…

 • Wycieczka ze Sztokholmu
 • Edigey Jerzy
 • Cudzoziemski trup na naszym terenie"Paskudna sprawa – stwierdzi? zwierzchnik – morderstwo cudzoziemki. Musimy jak najszybciej znale?? przest?pc?".Wycieczka ze Sztokholmu Jerzego Edigeya jest najlepsz? powie?ci? milicyjn? z jak? mia?am do tej pory do czynienia. Niew?tpliwie najwi?kszym walorem jest ciekawa intryga. Rozwi?zanie zagadki nie jest wcale oczywiste po przeczytaniu kilkunastu stron, ksi??ka Edigeya do samego ko?ca trzyma w napi?ciu. Spe?nia wi?c oczekiwania czytelnika w stosunku do krymina?u, na pewno jest jedn? z tych, kt?re czyta si? jednym tchem, w jeden wiecz?r.Kolejnym godnym pochwa?...

 • You Find Him, Ill Fix Him
 • CHASE JAMES
 • Helen Chalmers had the kind of looks and body, which could make a man do almost everything she wanted. So when she asked pressman Ed Dawson to spend a month alone with her, in a scheduled Italian villa, he found himself accepting—even though it was against his better judgment. Because Helen was the daughter of Sherwin Chalmers, owner of , where Dawson worked. Moreover, Sherwin had left Helen in Dawson’s care in Rome. But Dawson had not quite imagined that he would find Helen’s dead body, when he arrived at the villa. Chalmers entrusted Dawson with finding the killer of Helen—the rest would be taken care of by Chalmers himself. Dawson found himself in a race against time to find the true killer of Helen, before the Italian police accused him of killing Helen, and the mob, with whom Helen had associated, caught up with him...

 • Z Nienaturalnych Przyczyn
 • James P.
 • Nadinspektor Dalgliesh wyje?d?a do ciotki Jane, na wsi w Suffolk. Jest zm?czony ostatni? spraw?, kt?ra kosztowa?a go wiele wysi?ku. Ma nadziej?, ?e oderwie si? od morderstw i pracy. Tymczasem do brzegu dobija ??dka, a w niej Maurice Seton. Autor krymina??w nie ?yje ju? od jakiego? czasu, a obie d?onie ma uci?te w nadgarstkach…Bardzo ciekawy krymina?, interesuj?cy ju? od pierwszych stron. Zako?czenie jest takie, jakiego oczekuje ka?dy mi?o?nik krymina??w: zaskakuj?ce.

 • Zab?jstwo na wysokich obcasach
 • Halliday Gemma
 • Maddie Springer nie widzia?a swojego ojca od czasu, gdy wyjecha? do Las Vegas z show girl o imieniu Lola.Jest wi?c zupe?nie zaskoczona, kiedy odtwarza z automatycznej sekretarki jego rozpaczliw? pro?b? o pomoc – przerwan? hukiem wystrza?u. Maddie nie zastanawia si? d?ugo: wyrusza do Miasta Grzechu. I od razu wpada w tarapaty. Nic jednak nie przeszkodzi jej w poszukiwaniach ojca – nawet p?atny zab?jca na us?ugach mafii. Zw?aszcza ?e w Las Vegas pojawia si? dobrze jej znany najseksowniejszy gliniarz z L.A…

 • Zapach Nocy
 • Camilleri Andrea
 • Emanuele Gargano, w?a?ciciel firmy „Kr?l Midas”, zaskarbi? sobie wdzi?czno?? wielu drobnych ciu?aczy z Vigaty, umiej?tnie inwestuj?c ich oszcz?dno?ci. Jednak gdy ma ju? doj?? do kolejnej obiecuj?cej wyp?aty, „dobroczy?ca” przepada bez wie?ci, a wraz z nim znikaj? pieni?dze.Uwielbienie, jakim go dot?d darzono, z miejsca przeradza si? w nienawi??. Tylko jedna osoba nieugi?cie wierzy w nieposzlakowan? uczciwo?? ksi?gowego – Mariastella Cosentino, leciwa panna, beznadziejnie zakochana w swym chlebodawcy. Inna pracownica biura, pon?tna studentka Michela, dostarcza komisarzowi Montalbano prawdziwych rewelacji na temat m?...

 • Znajomi Na Stanowiskach
 • Леон Донна
 • U komisarza Guida Brunettiego zjawia si? niespodziewanie m?ody urz?dnik weneckiego katastru i zaczyna go wypytywa? o zezwolenie na budow? mieszkania, w kt?rym komisarz mieszka z rodzin? i kt?re zosta?o wybudowane prawie pi??dziesi?t lat wcze?niej.Kiedy si? okazuje, ?e komisarz owego zezwolenia nie posiada, wobec czego mieszkaniu mo?e grozi? rozbi?rka, pierwszym odruchem z?apanego w pu?apk? administracji Brunettiego jest rozejrze? si? za znajomymi, kt?rzy mogliby w jego interesie wywrze? presj? w odpowiednim urz?dzie. Lecz kiedy rzeczony urz?dnik dzwoni do niego do pracy, najwyra?niej czym? ...


 • Інспектор і ніч. Бразільська мелодія
 • Райнов Богомил
 • До Софії прибув комерсант із ФРН, болгарин з походження, Христо Асенов. Увечері його бачили в ресторані з якоюсь Магдою Коєвою, а вранці знайшли мертвим. Хто підготував і здійснив це вбивство?Розслідуючи справу, інспектор карного розшуку Петр Атанасов стикається з компанією молодиків, які намагаються жити на «західний манер», вбачаючи сенс життя в розвагах, і несвідомо стають зброєю в руках валютників та контрабандистів.