А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Dim? Aleksandrs - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—4 из 4.


  • Karaliene Margo
  • Жанр: Классическая проза
  • Karaliene Margo Aleksandrs Dim?kopoti raksti piecpadsmit s?jumos-1 s?jumsAleksandrs Dim? Priek?v?rds 1927. gada izdevumamSpilgtais d?ku rom?ns modern? literat?r? turpina savu uzvaras gaitu. Las?t?ju miljonu k?ri p?c raibu piedz?vojumu gr?mat?m izmanto gan literat?ras ?arlat?ni, gan apd?vin?ti, nopietni rakstnieki. Dzimst jauna romantika, kas nav ne trausla, maiga, ar seren?d?m, ar m?lu zvaigzn?s, bet romantika - moderna, ?odien?ga, spraiga, lielpils?tu bulv?ru j?kli dzimusi, zelt? skano?a, m?las kokaina p?rs?...