А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Hitchcock Alfred - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—13 из 13.
 • Alfred Hitchcock Presents: 16 Skeletons From My Closet
 • Жанр: Крутой детектив
 • If you don't shudder with every twist and sudden thrust of these 16 terror tales…if you are able to turn off your bedside lamp after closing this volume and drift off to a deep, dreamless sleep…if you can drink your morning coffee without thinking there just might be a peculiarly bitter taste to it, or turn your back on your spouse or best friend without feeling a funny itching between your shoulder blades…then that lovable old master of menace, Alfred Hitchcock, apologizes and personally guarantees you your full payment in horror. All you have to do is meet him in the cemetery under the next murderer's moon…

 • Dolina ?mierci
 • Жанр: Детские остросюжетные
 • "Przygody Trzech Detektyw?w to ameryka?ska seria ksi??ek kryminalnych dla m?odzie?y, kt?re maj? kilku r??nych autor?w (Robert Arthur – tw?rca postaci Trzech Detektyw?w, William Arden, Mary V. Carey, Nick West oraz Marc Brandel), jednak sygnowane s? nazwiskiem Alfreda Hitchcocka. Opowiadaj? one o ?ledztwach trzech m?odych detektyw?w: Jupitera Jonesa, Pete'a Crenshawa oraz Boba Andrewsa. S? oni wspomagani przez swojego mistrza, samego Hitchcocka. Akcja zazwyczaj rozgrywa si? w okolicach ich rodzinnego miasta, Rocky Beach, w pobli?u Hollywood." • Tajemnica Bezg?owego Konia
 • Жанр: Детские остросюжетные
 • "Przygody Trzech Detektyw?w to ameryka?ska seria ksi??ek kryminalnych dla m?odzie?y, kt?re maj? kilku r??nych autor?w (Robert Arthur – tw?rca postaci Trzech Detektyw?w, William Arden, Mary V. Carey, Nick West oraz Marc Brandel), jednak sygnowane s? nazwiskiem Alfreda Hitchcocka. Opowiadaj? one o ?ledztwach trzech m?odych detektyw?w: Jupitera Jonesa, Pete'a Crenshawa oraz Boba Andrewsa. S? oni wspomagani przez swojego mistrza, samego Hitchcocka. Akcja zazwyczaj rozgrywa si? w okolicach ich rodzinnego miasta, Rocky Beach, w pobli?u Hollywood."

 • Tajemnica Gadaj?cej Czaszki
 • Жанр: Детские остросюжетные
 • "Tajemnica gadaj?cej czaszki" jest kolejn? cz??ci? wspania?ej serii Alfreda Hitchcocka "Przygody trzech detektyw?w". Wed?ug wielu os?b w?a?nie ta cz??? jest najznakomitsza z ca?ej serii. Ksi??ka ta jest wci?gaj?ca ju? od pierwszej strony, zawiera wiele ciekawych w?tk?w oraz zwrot?w akcji. Opowiada ona o kolejnej sprawie rozwi?zywanej przez Trzech Detektyw?w: Jupitera Jonesa, Pete'a Crenshawa i Boba Andrewsa. Pr?buj? wyja?ni?, jak czaszka mo?e sama wypowiada? ciche s?owa. Ksi??ka jest jedn? z pierwszych cz??ci serii. Naprawd? godna polecenia!

 • Tajemnica J?cz?cej Jaskini
 • Жанр: Детские остросюжетные
 • Trzej Detektywi – ch?opcy z ameryka?skiego miasteczka Rocky Beach, zajmuj?cy si? rozwi?zywaniem zagadek i niewyja?nionych spraw kryminalnych – trafiaj? tym razem na rancho "Krzywe Y", prowadzone przez pa?stwa Dalton?w. W?a?ciciele rancha maj? powa?ne k?opoty – opuszczaj? ich pracownicy, przera?eni zagadkowym zjawiskiem: po?o?ona nieopodal jaskinia, nazwana po s?ynnym rozb?jniku "jaskini? el Diablo", niespodziewanie zacz??a… J?cze?! Dziwne, niepokoj?ce j?ki i przeci?g?e wycie rozlega si? o r??nych porach, cichnie jednak natychmiast, gdy kto? przekroczy pr?g jaskini – zupe?nie, jakby jaka? nadprzyrodzona ...

 • Tajemnica Kaszl?cego Smoka
 • Жанр: Приключения: прочее
 • Czy znasz pasjonuj?ce ksi??ki Alfreda Hitchcocka o przygodach Trzech Detektyw?w? Ksi??ki te tworz? najpopularniejszy ameryka?ski cykl powie?ci dla m?odych czytelnik?w. Ich bohaterami s? trzej detektywi-amatorzy: Jupiter, Pete i Bob, mieszka?cy kalifornijskiego miasteczka Rocky Beach. Sympatyczni i pe?ni fantazji ch?opcy prze?ywaj? wiele niezwyk?ych przyg?d, tropi? i ujmuj? gro?nych przest?pc?w. LJdajc im si? rozwi?zywa? skomplikowane zagadki kryminalne, nad kt?rymi czasem biedz? si? doro?li. Alfred Hitchcock, znakomity re?yser, mistrz suspensu ofiarowuje w tych ksi??kach m?odym czytelnikom to, co charakterystyczne ...

 • Tajemnica Magicznego Kr?gu
 • Жанр: Детские остросюжетные
 • W „Tajemnicy Magicznego Kr?gu” sympatyczna tr?jka m?odych detektyw?w, stworzonych przez Alfreda Hitchcocka, musi si? zmierzy? z seri? niepokoj?cych wydarze?, koncentruj?cych si? wok?? niegdysiejszej gwiazdy srebrnego ekranu, a obecnie ekscentrycznej, ?yj?cej na odludziu damy – Madeline Bainbridge. S?ynna kiedy? aktorka od trzydziestu ju? lat nie zagra?a w ?adnym filmie – mieszka samotnie, a wszystkie sprawy za?atwia za ni? po?rednik. Jej jedyn? pasj? jest – tak jak i za czas?w gwiazdorstwa – czarna magia i spotkania Magicznego Kr?gu. Trzej Detektywi natykaj? si? na spraw? panny Bainbridge pracuj?c jako pomocnicy biurowi w ... • Tajemnica Pana Pottera
 • Жанр: Приключения: прочее
 • Par? s??w o ca?ej seriiAlfred Hitchcock, znany w literaturze i kinematografii raczej z zami?owania do dreszczowc?w, mrocznych krymina??w i gatunk?w raczej horroro-podobnych, stworzy? r?wnie? ca?? seri? ksi??ek przeznaczonych dla m?odego czytelnika, a pozbawionych atmosfery grozy i l?ku. No bynajmniej pozbawionej grozy ju? po rozwi?zaniu zagadki. Wcze?niej nie ma tak dobrze!!!! Dru?yn? tworz?, jak w tytule trzej m?odzi detektywi- Jupiter Jones, Bob Andrews i Pete Crenshaw. Jupiter Mieszka wraz z ciotk? i wujkiem na sk?adzie z?omu Jones?w. Jupiter jest przyw?dc? ...

 • Tajemnica Srebrnego Paj?ka
 • Жанр: Приключения: прочее
 • ‘Tajemnica srebrnego Paj?ka’- w tej cz??ci ksi??ki, bohaterowie dostaj? du?e zlecenie. Wyruszaj? za granic? tylko po to, aby znale?? srebrnego paj?ka (‘maskotk? rodu’). Ten paj?k jest symbolem fikcyjnego, europejskiego ksi?stwa zwanego Warani?. Jego wizerunek jest ukazany na wielu proporcach, odwzorowany na setkach flag, jest herbem ksi?cia. Ch?opcy po przybyciu zostaj? uwik?ani w wiele dworskich intryg, tak spl?tanych, lepkich i mocnych jak paj?cza sie?, lecz dzi?ki wsp?lnej pracy, inteligencji Jupitera, sile Pete’a i bystro?ci Boba, po wielu przygodach udaje im si? w ko?cu odnale?? ‘maskotk? rodu’. Nie ma to jak dobra organizacja i wsp??praca.