А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Tvens Marks - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—9 из 9.
  • ?anna dArka
  • Жанр: Историческая проза
  • MARKS TVENS ?anna d'Arkarom?nsVi?as iero?u nes?ja un sekret?ra seniora LUIJA de KONTA person?g?s atminasNo ang?u valodas tulkojis Sigurds MelnalksnisXIX GADSIMTA KLASIKIAmerik??u rakstnieks Marks TVENS Latvij? ir popul?rs ar rom?niem "Toma Sojera piedz?vojumi" un "Haklberija Fina piedz?vojumi", k? ar? ar st?stiem "Princis un ubaga z?ns" un "Konektikutas je??is kara?a Artura galm?".?anna d'Arka, Orle?nas jaunava, Marka Tvena m???kais v?sturiskais t?ls. Zannas t?lojum? Tvens slavina cilv?ka ...


  • Haklberija Fina piedz?vojumi
  • Жанр: Детские приключения
  • Amerik??u rakstnieks Marks Tvens (1836-1910) b?rn?bu pavad?jis Hanibalas pils?ti?? Misisipi krastos. Tur g?tie iespaidi atainoti st?stos par diviem draugiem Tomu un Haku. Gr?mat? par Haklberiju Finu turpin?s “Toma Sojera piedz?vojumos” s?kt?s puiku d?kas. No ang?u valodas tulkojusi Mirdza ?empe. M?kslinieks Viesturs Grants.SATURSTOMA SOJERA PIEDZ?VOJUMI 5 HAKLBERIJA FINA PIEDZ?VOJUMI 173 MACKOVA JOLANTA. Marks Tvens — locis dz?ves up? 397 Koment?ri 405spr?d??a bibliot?ka9. s?jumsMarks Tvens TOMA SOJERA PIEDZ?VOJUMI HAKLBERIJA FINA PIEDZ?VOJUMI...


  • PRINCIS UN UBAGA Z?NS
  • Жанр: Детские приключения
  • PRINCIS UN UBAGA Z?NSMarks Tvens3. izdevumsNo ang?u valodas tulkojusi - Ei?enija TurkinaR?GA «LIESMA» 1986R?tnajiem, m??ajiem b?rniem S?zijai un ?l?rai Klemens?m ?o gr?matu sirsn?g? m?lest?b?velt? t?vs.Amerik??u rakstnieks st?sta par divu z?nu — Toma un Edvarda — neparasto likteni: nejau??bas p?c vi?i samaina dr?bes, un skrandainis no Atkritumu laukuma k??st par princi, bet princis par ubagu. Anglijas n?kamais karalis iepaz?st cietsird?bu, tr?c?go lau?u postu un — pretstata tam visam — dzi?as un patiesas draudz?bas j?tas.Vid?j? skolas vecuma b?rniem.