А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Clarke Arthur » Burza s?oneczna

Автор: Clarke Arthur

Жанр: Научная фантастика

Bises? Dutt, odes?an? na Ziemi? 2037 roku przez tajemniczych i pot??nych Pierworodnych, prze?laduj? wspomnienia pi?ciu lat sp?dzonych na dziwnej, odmienionej Ziemi o nazwie Mir, ?wiatem posk?adanym z l?d?w i ludzi wyrwanych z rozmaitych epok historii Ziemi. Dlaczego Pierworodni utworzyli Mir? Dlaczego Bises? tam zabrano, a nast?pnie sprowadzono z powrotem zaledwie w dzie? po jej znikni?ciu?Pytania, jakie zadaje sobie Bisesa, znajd? odpowied? w chwili odkrycia przez naukowc?w niezwyk?ej anomalii w j?drze S?o?ca, b?d?cej dowodem interwencji obcych ponad dwa tysi?ce lat wcze?...

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги
Эта книга уникальна, похожих нет.