А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Tolkien J. » Rudy D?il i Jego Pies

Автор: Tolkien J.

Жанр: Детская литература: прочее

Na przedstawiony tu wyb?r sk?adaj? si? utwory, kt?re wi??? si? przede wszystkim z legendami i anegdotami z Shire schy?ku Trzeciej Ery. Wiersze, jak si? zdaje, zosta?y napisane przez hobbit?w”, napisa? w Przedmowie do Przyg?d Toma Bombadila J.R.R. Tolkien, kt?ry wyst?puje tu w roli badacza opracowuj?cego hobbicki tekst. Te oryginalne wiersze przeznaczone s? przede wszystkim dla m?odszych czytelnik?w. Ale warto pami?ta? o tym, co powiedzia? o nich sam autor: „Utwory te s?, przynajmniej z pozoru, lekkie i swawolne, cho? czasami trudno si? oprze? wra?eniu, ?e kryje si? w nich znacznie wi?cej, ni? mo?na si? powierzchownie dos?ucha?.

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги