А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Burroughs Edgar - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—25 из 54.


  • Ce la koro de la tero
  • Жанр: Научная фантастика
  • Traduko kopirajtita 2001 de Gary Mickle.?i tiu elektronika teksto estas nur por privata uzo. Oni ne rajtas republikigi ?in profitcele en presita a? alia formo sen la eksplicita konsento de la kopirajto-posedanto. Permespetojn oni adresu al:Gary Mickle, Br?sseler Str. 6, DE-13353 Berlin, Germanio a? gmickle[@]nexgo.de.Translation Copyright 2001 by Gary Mickle.This Etext is for private use only. No republication for profit in print or other media may be made without the express consent of the Copyright Holder. Requests for permission should be addressed to: Gary Mickle, Br?sseler Str. 6, DE-13353 Berlin, Germany or gmickle[@]nexgo.de.
  • Ksi??niczka Marsa
  • Жанр: Героическая фантастика
  • John Carter walcz?cy w randze kapitana kawalerii po stronie Po?udnia w ameryka?skiej Wojnie Domowej, po zako?czeniu wojny wyrusza wraz z przyjacielem na poszukiwanie z?ota. W trakcie tych poszukiwa? w bli?ej niewyja?nianych okoliczno?ciach zostaje przeniesiony na Marsa. Dzi?ki mniejszej grawitacji Marsa zyskuje wi?ksz? si?? objawiaj?c? si? m.in. w mo?liwo?ci wykonywaniu dalekich skok?w. Te atuty pozwalaj? mu unikn?? ?mierci z r?k tubylc?w — Thark?w (zielonych olbrzym?w o sze?ciu ko?czynach). W trakcie okazuje si? jednak, ?e na Marsie ?yje wi?cej ras rozumnych — w tym humanoidalne. John Carter zakochawszy si? w ksi??niczce jednej z tych ras, wyrusza na jej ratunek.