А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Burroughs Edgar » Ksi??niczka Marsa

Автор: Burroughs Edgar

Жанр: Героическая фантастика

John Carter walcz?cy w randze kapitana kawalerii po stronie Po?udnia w ameryka?skiej Wojnie Domowej, po zako?czeniu wojny wyrusza wraz z przyjacielem na poszukiwanie z?ota. W trakcie tych poszukiwa? w bli?ej niewyja?nianych okoliczno?ciach zostaje przeniesiony na Marsa. Dzi?ki mniejszej grawitacji Marsa zyskuje wi?ksz? si?? objawiaj?c? si? m.in. w mo?liwo?ci wykonywaniu dalekich skok?w. Te atuty pozwalaj? mu unikn?? ?mierci z r?k tubylc?w — Thark?w (zielonych olbrzym?w o sze?ciu ko?czynach). W trakcie okazuje si? jednak, ?e na Marsie ?yje wi?cej ras rozumnych — w tym humanoidalne. John Carter zakochawszy si? w ksi??niczce jednej z tych ras, wyrusza na jej ratunek.

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги