А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Herbert Frank - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—22 из 22.
 • A D?ne
 • Жанр: Научная фантастика
 • Az Imp?rium t?zezer ?ves b?k?j?t vesz?ly fenyegeti. A lakott plan?t?k ezreit ?sszefog?, feud?lis birodalom egym?snak fesz?l? er?i — a cs?sz?r, a rivaliz?l? Nagy H?zak ?s az ?rliga — mind egy kietlen sivatagbolyg? k?r? gy?lnek, hogy eld?nts?k, ki birtokolja az ?ri?si homokf?rgek ?s puszt?t? viharok ?ltal uralt vil?got. Ez ugyanis az egyetlen hely az univerzumban, ahol megtal?lhat? az ?rutaz?shoz elengedhetetlen, tudatt?g?t? hat?s? f?szer, a melanzs. A h?b?rbirtok?rt meg?tk?z? seregek csat?j?ban fel?lkereked? h?z gy?zelme azonban nem lehet teljes, mert a m?ly sivatagban felbukkan egy pr?f?ta, aki m?g?tt felsorakoznak az eddig lakatlannak hitt ter?let n?p?nek fanatikus l?gi?i… Frank Herbert klasszikus reg?nye n?gy ?vtized alatt sem vesz?tett n?pszer?s?g?b?l. Jelen kiad?s egy ?j novell?val gazdagodott, melyet Herbert irodalmi ?r?k?sei tettek hozz? A D?ne t?rt?net?hez. • Der W?stenplanet
 • Жанр: Научная фантастика
 • Herzog Leto Atreides erh?lt vom Imperator Arrakis zum Lehen, den W?stenplaneten, eine schreckliche Welt, in der nur die St?rksten ?berleben k?nnen. Aber gleichzeitig ist Arrakis die wertvollste Welt der Galaxis, denn nur in ihren D?nenfeldern ist das Melange zu finden, eine Droge, die den Menschen die Gabe verleiht, in die Zukunft zu blicken. Als der Herzog Arrakis betritt, ist er so gut wie tot. Seine m?chtigen Gegner haben l?ngst alles vorbereitet, um die Familie Atreides auszurotten. Doch seinem Sohn gelingt es, in die W?ste zu entkommen und bei den Premen unterzutauchen. Er wird der Anf?hrer, und sie nennen ihn Muad'dib. Er sammelt die W?stenbeduinen um sich zu einem gnadenlosen Rachefeldzug.


 • Diuna
 • Жанр: Научная фантастика
 • Arrakis, zwana Diun?, to jedyne we wszech?wiecie ?r?d?o melan?u — substancji przed?u?aj?cej ?ycie, umo?liwiaj?cej odbywanie podr??y kosmicznych i przewidywanie przysz?o?ci. Z rozkazu Padyszacha Imperatora Szaddama IV rz?dz?cy Diun? Harkonnenowie opuszczaj? planet?, swe najwi?ksze ?r?d?o dochod?w. Diun? otrzymuj? w lenno Atrydzi, ich zaciekli wrogowie. Zwyci?stwo ksi?cia Leto Atrydy jest jednak pozorne — przej?cie planety ukartowano. W odpowiedzi na atak po??czonych si? Imperium i Harkonnen?w dziedzic rodu Atryd?w, Paul —ko?cowe ogniwo planu eugenicznego Bene Gesserit — staje na czele rdzennych mieszka?c?w Diuny i wyci?ga r?k? po imperialny tron.Nagroda Nebula 1965.Nagroda Hugo 1966. • Dune (Tome 1)
 • Жанр: Научная фантастика
 • Il n’y a pas, dans tout l’Empire, de plan?te plus inhospitali?re que Dune. Partout des sables ? perte de vue. Une seule richesse : l’?pice de longue vie, n?e du d?sert, et que tout l’univers ach?te ? n’importe quel prix. Richesse tr?s convoit?e : quand Leto Atr?ides re?oit Dune en fief, il flaire le pi?ge. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, r?fugi?s au fond du d?sert, se sont adapt?s ? une vie tr?s dure en pr?servant leur libert?, leurs coutumes et leur foi mystique. Ils r?vent du proph?te qui proclamera la guerre sainte et qui, ? la t?te des commandos de la mort, changera le cours de l’histoire. Cependant les R?v?rendes M?res du Bene Gesserit poursuivent leur programme mill?naire de s?lection g?n?tique ; elles veulent cr?er un homme qui concr?tisera tous les dons latents de l’esp?ce. Tout est f?cond dans ce programme, y compris ses d?faillances. Le Messie des Fremen est-il d?j? n? dans l’Empire ?

 • Dzieci Diuny
 • Жанр: Научная фантастика
 • Po dziewi?ciu latach, odk?d Paul Muad’Dib zgodnie ze zwyczajem odszed? na pustyni?, na Diun? powraca jego matka, lady Jessika. Plotka g?osi, ?e ponownie zosta?a cz?onkini? zakonu ?e?skiego Bene Gesserit i ma jakie? szczeg?lne plany w stosunku do swoich wnucz?t: Leto i Ganimy – osieroconych przez Paula i Chani spadkobierc?w Imperium… Arraksis w coraz mniejszym stopniu przypomina planet? sprzed zapocz?tkowania Ekologicznej Transformacji Diuny — nieko?cz?ce si? obszary pustyni coraz cz??ciej ust?puj? wielkim po?aciom zieleni…Od pewnego czasu w mie?cie Arrakin pojawia si? starzec zwany Kaznodziej? i wyg?asza dziwne przemowy do wci?? t?umnie przybywaj?cych na Diun? pielgrzym?w. Kim jest? Czy tylko na wp?? szalonym mistykiem, czy mo?e kim? wi?cej?

 • Gli occhi di Heisenberg
 • Жанр: Научная фантастика
 • In un futuro lontano, una classe dominante di umani geneticamente modificati ottiene l’equivalente dell’immortalit? mediante l’uso di droghe. Questa classe dominante tiene l’intera societ? in stasi grazie alla manipolazione genetica del genoma umano, eliminando ogni sorta di mutazione spontanea dello stesso. Come se non bastasse, solo poche persone attentamente selezionate hanno la possibilit? di riprodursi. Tuttavia nelle megalopoli si sviluppano dei movimenti clandestini ed appare una razza di cyborg, opposta agli immortali. • Il cervello verde
 • Жанр: Научная фантастика
 • In un mondo sovrappopolato, che cercava spazio vitale nella giungla, l’Organizzazione Ecologica Internazionale sterminav sistematicamente dei voraci insetti che rendevano inospitali quelle zone. Uomini come Joha Martinho e i suoi aiutanti usavano bombole schiumogene mortali e nuove armi a vibrazione per ripulire l’inferno verde del Mato Grosso. Ma, per ragioni sconosciute, le aree gi? disinfestate completamente incominciarono a essere di nuovo assalite dagli insetti malgrado le impenetrabili barriere. Dalla giungla si sentirono strane storie… insetti divenuti enormi… creature dalle sembianze umane, ma i cui occhi avevano quel particolare scintillio degli insetti.

 • Les enfants de Dune
 • Жанр: Научная фантастика
 • Sur Dune, la plan?te des sables, les anciennes proph?ties sont en train de s’accomplir. La transformation ?cologique s’acc?l?re : l’eau, jadis plus co?teuse que l’or, coule ? flots, et les jardins d?bordent sur le d?sert. Mais la prosp?rit? nouvelle de Dune menace sa richesse, l’Epice de long?vit? et de prescience. Les durs Fremen, qui ont port? aux confins de l’univers humain la banni?re et la parole de Muad’Dib, s’amollissent. Les vers g?ants se font rares. Et depuis que Paul est all? au ...


 • Oczy Heisenberga
 • Жанр: Научная фантастика
 • Prawdziwymi w?adcami Ziemi od miliona lat s? nie?miertelni Nadludzie. Starannie strze?one tajemnice modelowania genetycznego zapewniaj?ca im pe?n? kontrol? nad zniewolon? Mas?, zyj?c? na zamikni?tym obszarze o promieniu siedmiuset kilometr?w. Wynikiem jednego z nie ko?cz?cych si? eksperyment?w demiurg?w ?wiata s? Cyborgi, ludzie-maszyny. Obracaj? si? oni przeciwko swoim stw?rcom, chc?c ich za wszelk? cen? unicestwi?. Wykorzystuj? do tego rodz?cy si? w?r?d Masy ruch oporu. Wsp?lne dzia??nia niszcz? istniej?cy od tysi?cleci ?ad.

 • Revolte gegen die Unsterblichen
 • Жанр: Научная фантастика
 • Das Ehepaar Durant darf ein Kind haben — so haben es die Regenten der Genetik entschieden. Und das Gesetz 10927 gestattet es den Durants, der genetischen Umformung ihres Embryos beizuwohnen. Dr. Potter, der gro?e K?nstler unter den Genchirurgen, nimmt die Operation vor. Dabei handelt er den Gesetzen der Regenten zuwider, die kategorisch die Ausmerzung aller Erbanlagen fordern, die Menschen zur Rebellion gegen die jahrtausendealte Herrschaft der Unsterblichen f?hren k?nnten. Mit Hilfe einer Untergrundorganisation von halbrobotischen Cyborgs gl?ckt die Entf?hrung des Embryos aus dem Bruttank des Hospitals. Doch der Preis, den die Verschw?rer zahlen m?ssen, ist ungeheuer hoch. In panischer Furcht vor einer Revolte gegen ihre Herrschaft sind die unsterblichen Regenten eher bereit, die ?brige Menschheit auszul?schen, als dem neuen Leben eine Chance zu geben.