А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Saylor Steven - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—21 из 21.
 • Asesinato en la V?a Apia
 • Жанр: Историческая проза
 • El peligro de un ba?o de sangre amenaza Roma desde que Publio Clodio, pol?tico de antigua estirpe pero alma traidora, y Tito Mito, su mayor enemigo, han comenzado una terrible lucha por controlar las elecciones consulares. Cuando el cad?ver de Clodio aparece en plena V?a Apia y Mil?n es acusado del crimen, la capital del Imperio estalla en cientos de revueltas callejeras. As? pues, el c?nsul Pompeyo el Grande recurre una vez m?s al inefable Gordiano el Sabueso para que resuelva el caso.?Qu? ocurri? realmente la noche del 18 de enero ... • Das L?cheln des Cicero
 • Жанр: Исторический детектив
 • Der junge, aufstrebende Anwalt Cicero, noch g?nzlich unbekannt in den illustren Kreisen Roms, hat die Verteidigung eines Mandanten ?bernommen, der des Mordes an seinem Vater beschuldigt wird. Wir schreiben das Jahr 80 v.Chr., der alternde Diktator Sulla herrscht ?ber ein Reich, in dem es keine unabh?ngige Polizei gibt, die f?r Recht und Ordnung sorgen k?nnte. Es gilt das Recht des St?rkeren und so muss der sogenannte "Sucher" Gordianus besonders gewitzt vorgehen, um f?r Cicero die ben?tigten Beweise zu recherchieren...

 • Dom Westalek
 • Жанр: Исторический детектив
 • Dziewi?? historii, kt?re sk?adaj? si? na t? ksi??k?, to misternie skonstruowane, pe?ne napi?cia "krymina?y". Wszystkie Umiejscowione s? w okresie o?miu lat dziel?cych Rzymsk? krew i Ramiona Nemezis (dwie pierwsze powie?ci cyklu "Roma sub rosa"). W tle opisywanych intryg przewija si? dzieci?stwo Ekona, adoptowanego syna Gordianusa, zwi?zek bohatera z niewolnic? Bethesd? (p??niejsz? jego ?on?), a ca?o??, co chyba najwa?niejsze, przesycona jest histori? Rzymu od kresu dyktatury Sulli a? po powstanie Spartakusa. Dom westalek to istotne uzupe?nienie ca?ego cyklu. "Roma sub rosa", cykl powie?ci Stevena Saylora, kt?rych akcja toczy si? w staro?ytnym Rzymie u schy?ku republiki, a bohaterem jest Gordianus Poszukiwacz, zosta? nadzwyczaj dobrze przyj?ty i przez czytelnik?w, i przez krytyk?w, daj?c autorowi miejsce w?r?d znacz?cych tw?rc?w sensacyjnych powie?ci historycznych. • Ostatnio Widziany W Massilii
 • Жанр: Исторический детектив
 • Jest rok 49 p. n e., trwa krwawa wojna domowa mi?dzy Cezarem i sojusznikami Pompejusza. Gordianus Poszukiwacz, prywatny detektyw, tym razem pr?buje doj?? prawdy o losach w?asnego syna, Metona, kt?ry jako agent Cezara dzia?a? w Massilii (dzisiejsza Marsylia). W obl??onym porcie panuje g??d, MIASTO pustoszy ?mier?, wstrz?saj? nim wzajemne intrygi i oskar?enia. Wir polityczny wci?ga te? Gordianusa mo?e on liczy? wy??cznie na sw?j spryt i na niejakiego Hieronimusa, cz?owieka wybranego przez kap?an?w Artemidy, na ofiar? za wybawienie miasta od zag?ady.

 • Rubikon
 • Жанр: Исторический детектив
 • Prawdziwym bohaterem tej epickiej sagi dw?ch rod?w, prowadz?cej czytelnika przez tysi?c lat ich dziej?w, jest Rzym miasto i jego mieszka?cy. Wplataj?c histori?, legend? i najnowsze odkrycia archeologiczne w dynamiczn? narracj?, Steven Saylor tchn?? nowe ?ycie w dramat pierwszego tysi?clecia Wiecznego Miasta od chwili jego za?o?enia poprzez meandry zadziwiaj?cej drogi do roli stolicy najpot??niejszego w dziejach imperium. Rzym przypomina tragedi? bohatera i zdrajcy Koriolana, zdobycie miasta przez Gal?w, najazd Hannibala, zaci?te zmagania polityczne mi?dzy patrycjuszami i plebejuszami, a wreszcie ?mier? republiki z chwil? triumfu i ...