А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Varley John - скачать бесплатно все книги автора

 

 

Книги 1—25 из 26. • Czarodziejka
 • Жанр: Триллер
 • „Czarodziejka” jest drugim tomem trylogii (tom pierwszy to „Tytan”, trzeci — „Demon”), b?d?cej powie?ci? pe?n? wyobra?ni i humoru. Sirocco Jones, Gaby Plauget oraz Robin Dziewi?ciopalcy odbywaj? obfituj?c? w przygody podr?? po pe?nym egzotycznych stworze? ?wiecie, rz?dzonym przez bogini? Gaj?. Wszechpot??na, lecz samotna Gaja popada w ob??d i wykorzystuj?c swoj? w?adz?, zabawia si? istotami zamieszkuj?cymi jej ?wiat. • Linea calda Ophiucus
 • Жанр: Научная фантастика
 • Lilo era morta, processata, condannata, suicidata. Ma era anche viva. Anzi, c’erano molte Lilo...Negli anni della dispersione dell’umanit? sugli altri pianeti del sistema solare, dopo che gli Invasori ebbero conquistato la Terra, la clonazione era un sistema di sicurezza ormai comune. Clonazione, ovvero riproduzione di un essere umano completo di personalit? e memoria, una tecnica rivelata attraverso misteriose trasmissioni provenienti dallo spazio, la Linea Calda Ophiucus, appunto. Nessuno sapeva come e perch? quelle trasmissioni avvenissero, ma tutti applicavano entusiasticamente la nuova tecnica. Eppure la donazione era anche un pericolo terribile. E quando venne nelle mani ...
 • Naci?nij Enter
 • Жанр: Научная фантастика
 • Nagroda Hugo'85 Nebula'84"NACI?NIJ ENTER" Johna Varleya, pomys? z obcym ukrytym w strukturze Sieci by? w tamtych czasach (w Polsce nikt nie my?la? o Internecie, cho? s?uchy dociera?y) czym? nowatorskim i od?wie?aj?cym. Ale to styl, w jakim napisano opowiadanie, zapada w pami??. Dla chc?cych uchodzi? za obytych w gatunku, jedna z pozycji z tzw. "must have" (czyli wstyd nie zna?). Styl "NACI?NIJ ENTER" by? dobry, ale jest w zbiorku inne opowiadanie, kt?re mo?e stylem, a przede wszytkim KLIMATEM zostawia reszt? daleko za sob? – chodzi o "Salvador" Luciusa Sheparda. Dla mnie by?o to odkrycie tomu, ale zacz??em o tym w ten spos?b my?le? dopiero po opadni?ciu pierwszego podniecenia wywo?anego lektur? "NACI?NIJ ENTER" – po prostu dwa rewelacyjne opowiadania by?y w zbyt bliskim s?siedztwie (efekt nale?a?oby natychmiast skonsultowa? z lekarzem bad? farmaceut?).


 • Sorci?re
 • Жанр: Научная фантастика
 • Vingt ans apr?s Titan : Ga?a, l’univers-roue intelligent est devenu pour les Terriens un lieu de p?lerinage. Mettant ? leur service ses immenses pouvoirs, elle op?re des miracles.Mais encore faut-il les m?riter en faisant la preuve de son h?ro?sme… rude ?preuve pour Chris, l’adolescent timide, et Robin, l’intraitable et fougueuse amazone, qui se voient embarqu?s, bien malgr? eux, dans un tour de roue fertile en p?rip?ties, en compagnie de Gaby et Cirocco, promue « Sorci?re » et charg?e par Ga?a de mater ses r?gions rebelles.Mais qui sont les vrais ennemis ? Et qui sont les vrais h?ros ? Les surprises seront nombreuses au long du second volet de cette Divine Com?die (musicale) alliant la verve hom?rique au d?lire d’un Tex Avery.

 • Steel Beach
 • Жанр: Научная фантастика
 • John Varley's Steel Beach is a daring, well-conceived work of science fiction. Humanity has been ejected from Earth by enigmatic aliens trying to save cetaceans. Homo sapiens finds itself exiled to strongholds throughout the solar system, foremost of which is Luna. There, human beings live in great comfort with almost all of their needs met and very little to worry about. As a result, they are losing their minds.Through the unremarkable antagonist Hildy, Varley asks what happens to human beings who lack challenges and who lack any real direction. Comforts there are aplenty in Luna. Technology makes ...
 • Titan
 • Жанр: Классическая проза
 • «Титан» — вторая книга `Трилогии желания` известного американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945). Взлеты и падения в деловой сфере преследуют главного героя романа Фрэнка Каупервуда, а пренебрежение нормами поведения общества становится еще болееярко выраженной его характерной чертой.


 • Tytan
 • Жанр: Научная фантастика
 • Bli?ej nieokreslona przysz?o??. Kilkuosobowa za?oga statku badawczego dryfuj?cego w pobli?u Saturna zauwa?a tajemniczy obiekt. Wzi?ty z pocz?tku za naturalnego satelit?, okazuje si? on machin? skonstruowan? przez inteligentn? form? ?ycia. Niezwyk?o?? cia?a polega na tym, i? jest ono okr?g?e, wydr??one w ?rodku, a si?? grawitacji zast?puje si?a od?rodkowa ruchu obrotowego. Zamieszkiwane jest wn?trze konstrukcji, a nie jej powierzchnia. W czasie przelotu obiekt „o?ywa”, wch?aniaj?c statek wraz z za?og?. Po jakim? czasie ludzie budz? si? nadzy, w nieznanym ?wiecie, po?r?d obcych, nie zawsze przyjaznych istot i podejmuj? pr?b? wydostania si? z niego.