А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Stephenson Neal » Peanatema

Автор: Stephenson Neal

Жанр: Научная фантастика

Stephenson opisa? tu badaczy, filozof?w, naukowc?w, kt?rzy zostali zamkni?ci w zakonach i pozbawieni dost?pu do komputer?w, akcelerator?w cz?stek oraz reszty niezb?dnego ustrojstwa, lecz nie zaprzestali swoich bada?. Opracowali nowe metody pracy, r?wnie dobre, a mo?e nawet lepsze od starych, bo dzia?aj?ce wy??cznie w oparciu o wszechstronne mo?liwo?ci psychofizycznego instrumentarium cz?owieka. Tym samym Stephenson zdaje si? m?wi? wprost — jedyn? technologi?, kt?r? warto rozwija? jest cz?owiek.

Читать книгу онлайн бесплатно

Скачать книгу бесплатно:Отзывы читателей

Пока отзывов к этой книге нет.


Похожие книги
Эта книга уникальна, похожих нет.