А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Детские книги » Детская литература: прочее - скачать бесплатно все книги жанра

 

 

Книги 2451—2461 из 2461.
 • Cказка о жабе и розе
 • Гаршин Всеволод
 • Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики. ...

 • El Enigma Maya
 • Sierra i Fabra Jordi
 • El 27 de noviembre del a?o 2012, la embajada espa?ola en M?xico tuvo que notificar a Georgina Mir, como ?nico familiar vivo, que su padre, un famoso arque?logo, hab?a desaparecido, sin dejar ning?n rastro, hac?a tres d?as en Palenque, donde realizaba una excavaci?n. Como una cruel broma, Georgina sinti? que el destino se divert?a con su familia: trece a?os antes, su madre tambi?n hab?a desaparecido. Nunca la volvieron a ver. Todav?a conmocionada, la joven viaja a Palenque dispuesta esta vez a no quedarse sin respuestas, a remover la tierra y el cielo si fuera necesario para recuperar a su padre. Lo que no pod?a imaginar es que se ver?a envuelta en una alocada carrera de pistas hasta dar con una verdad para la que no estaba preparada.


 • Kowal z Podlesia Wi?kszego
 • Tolkien J.
 • W alegorycznym opowiadaniu Kowal z Przylesia Wielkiego Tolkien porusza jeden ze swych ulubionych temat?w — niepotrzebn? wojn? toczon? przez sceptyk?w ze ?wiatem wyobra?ni. A przecie? podr?? do krainy fantazji przynosi ze sob? ?wie?o?? spojrzenia, kt?ra upi?ksza postrzeganie rzeczywisto?ci. Przylesie Wielkie s?ynie z bieg?ych w swoim zawodzie rzemie?lnik?w i ze znakomitej kuchni. Pewnego dnia urz?duj?cy Mistrz Kucharski wyrusza w drog? nie wiadomo dok?d. Wraca z czeladnikiem. Nie jest to jednak zwyczajny ucze?. To kr?l czarodziejskiego ludu. Ma on do wype?nienia misj?, kt?ra zmieni losy pewnego ch?opca...

 • La Cruz Del Nilo
 • Sierra i Fabra Jordi
 • Joa contin?a buscando a sus padres, una forma de conectar con ellos, neg?ndose a aceptar el silencio. Por fin, una llamada de Gonzalo Nieto, maestro y amigo de su padre, arque?logo famoso como ?l, la pone sobre una nueva pista que la traslada a Egipto. Sin embargo, Gonzalo Nieto no llegar? a acudir a su cita con ella en El Cairo. Es asesinado unas horas antes. Desde ese momento Joa tendr? que sumergirse en la resoluci?n de una sucesi?n de enigmas partiendo de un jerogl?fico egipcio, en una carrera a contra reloj perseguida por una secta de fan?ticos dispuestos a todo por guardar el secreto que protegen.

 • Li??, dzie?o Nigglea
 • Tolkien J.
 • Ba?nie nie s? jedynie dla dzieci, o czym powinien wiedzie? ka?dy, kto czyta? Tolkiena. W eseju O ba?niach profesor Tolkien ukazuje ich istot? w spos?b daleki od ja?owych rozwa?a? akademickich.Druga cz??? ksi??ki zawiera jedno z wcze?niejszych opowiada? Tolkiena pt. Li??, dzie?o Niggle'a. Oba dzie?a — napisane, kiedy zacz?? tworzy? W?adc? Pier?cieni — pokazuj? jego mistrzostwo i zrozumienie sztuki tworzenia innego ?wiata, obdarzenie fantazji si?? "wewn?trznej spoisto?ci ?wiata realnego". W publikowanym po raz pierwszy poemacie Mythopoeia (tworzenie mitu) Philomythus (mi?o?nik mitu) podwa?a opini? Misomythusa (wroga mitu).


 • Ripple
 • Hubbard Mandy
 • Lexi is cursed with a dark secret. The water calls to her, draws her in, forces her to sing her deadly song to unsuspecting victims. If she succumbs, she kills. If she doesn't, the pain is unbearable. To keep herself and those she cares about safe, she shuts herself off, refusing to make friends or fall in love-again. Because the last time she fell in love with a boy, he ended up dead. Then Lexi finds herself torn. Against her better judgement, she's opening up agian, falling in love with someone new when she knows she shouldn't. But when she's offered the chance to finally live a normal life, she learns that the price she must pay to be free or her curse is giving him up.

 • Rudy D?il i Jego Pies
 • Tolkien J.
 • Na przedstawiony tu wyb?r sk?adaj? si? utwory, kt?re wi??? si? przede wszystkim z legendami i anegdotami z Shire schy?ku Trzeciej Ery. Wiersze, jak si? zdaje, zosta?y napisane przez hobbit?w”, napisa? w Przedmowie do Przyg?d Toma Bombadila J.R.R. Tolkien, kt?ry wyst?puje tu w roli badacza opracowuj?cego hobbicki tekst. Te oryginalne wiersze przeznaczone s? przede wszystkim dla m?odszych czytelnik?w. Ale warto pami?ta? o tym, co powiedzia? o nich sam autor: „Utwory te s?, przynajmniej z pozoru, lekkie i swawolne, cho? czasami trudno si? oprze? wra?eniu, ?e kryje si? w nich znacznie wi?cej, ni? mo?na si? powierzchownie dos?ucha?.


 • Tiel do rakontoj
 • Kipling Rudyard
 • Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), Brito, naski?is en Bombajo en la tiama Brita Hindujo kaj eduki?is tie kaj en Britujo. Li laboris kelkajn jarojn kiel ?urnalisto en Hindujo kaj poste lo?is en Usono kaj Britujo. Li fami?is per noveloj kaj per patriotismaj, imperiismaj poemoj. Nun li estas ankora? fama pro siaj infanlibroj: "?angalo-libroj", "Kim", "Tiel do-rakontoj". Li ricevis la Nobelpremion por literaturo en 1907.