А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я [A-Z] [0-9]
 
     
 

Проза - скачать бесплатно все книги жанра

 

 


Книги 33851—33875 из 33896.
 • ?ycie jest gdzie indziej
 • Кундера Милан
 • Жанр: Современная проза
 • Kolejna ksi??ka jednego z najwybitniejszych tw?rc?w europejskich XX wieku powsta?a jeszcze w Czechach (1969-1970), zanim jako emigrant polityczny Kundera osiad? we Francji. W tym kraju za ?ycie jest gdzie indziej pisarz otrzyma? w 1973 roku presti?ow? Prix M?dicis ?tranger. Powie?? jest swoistym "portretem artysty w czasach m?odo?ci ", na co wskazuje tak?e pierwotny tytu? ksi??ki – "Wiek liryczny " – w j?zyku Kundery oznaczaj?cy "m?odo?? ". Autor opowiada przypadki poety Jaromila, kt?rego ?yciowe wybory naznaczone s? dominuj?c? osobowo?ci? matki, towarzysz?cej mu – w przeno?ni – od ?o?a mi?...

 • ?ycie Pi
 • Мартел Янн
 • Жанр: Современная проза
 • Grecka litera Pi sta?a si? parasolem ochronnym dla g??wnego bohatera-mi?o?nika ogrod?w zoologicznych i ?wietnego p?ywaka. Razem ze swoj? rodzin? mieszka? w Puttuczczeri, sk?d jednak zamierzali przeprowadzi? si? do Kanady. Czeka?a ich d?uga podr?? przez Ocean Spokojny, kt?ra niestety zako?czy?a si? tragicznie.Dramat jaki rozgrywa? si? na bezkresach w?d sta? w sprzeczno?ci z pi?kn? sceneri?, jaka widoczna by?a z pok?adu szalupy. 227 dni na Oceanie, maj?c za towarzysza jedynie tygrysa bengalskiego. Uda?o si? prze?y? m.in. dzi?ki zapomnieniu o szybkim ratunku. Czas dla Pi nie istnia?, o czym ?wiadczy chocia?by prowadzony przez niego dziennik, w kt?rym nie ma dat ani ?adnej numeracji. Tylko informacje praktyczne, pozwalaj?ce przetrwa? w nowej sytuacji do kt?rej trzeba by?o si? szybko dostosowa?. Jak?e trafne okaza?o si? powiedzenie potrzeba matk? wynalazk?w.


 • Yo el Supremo
 • Bastos Augusto
 • Жанр: Современная проза
 • Yo el Supremo Dictador de la Rep?blica: Ordeno que al acaecer mi muerte mi cad?ver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por tres d?as en la Plaza de la Rep?blica donde se convocar? al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores civiles y militares sufrir?n pena de horca. Sus cad?veres ser?n enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. Esa inscripci?n garabateada sorprende una ma?ana a los secuaces del dictador, que corren prestos a eliminarla de la vida ...

 • You
 • Benoit Charles
 • Жанр: Современная проза
 • You're just a typical fifteen-year-old sophomore, an average guy named Kyle Chase. This can't be happening to you. But then, how do you explain all the blood? How do you explain how you got here in the first place?There had to have been signs, had to have been some clues it was coming. Did you miss them, or ignore them? Maybe if you can figure out where it all went wrong, you can still make it right. Or is it already too late? Think fast, Kyle. Time's running out. How did this happen?You is the riveting story of fifteen-year-old Kyle and the small choices he does and doesn't make that lead to his own destruction.In his stunning young-adult debut, Charles Benoit mixes riveting tension with an insightful – and unsettling – portrait of an ordinary teen in a tale that is taut, powerful, and shattering.

 • You Against Me
 • Downham Jenny
 • Жанр: Современная проза
 • If someone hurts your sister and you're any kind of man, you seek revenge, right?If your brother's accused of a terrible crime but says he didn't do it, you defend him, don't you?When Mikey's sister claims a boy assaulted her, his world begins to fall apart.When Ellie's brother is charged with the offence, her world begins to unravel.When Mikey and Ellie meet, two worlds collide.This is a brave and unflinching novel from the bestselling author of Before I Die. It's a book about loyalty and the choices that come with it. But above all it's a book about love.

 • You Shall Know Our Velocity
 • Eggers Dave
 • Жанр: Современная проза
 • "Headlong, heartsick and footsore…Frisbee sentences that sail, spin, hover, circle and come back to the reader like gifts of gravity and grace…Nobody writes better than Dave Eggers about young men who aspire to be, at the same time, authentic and sincere." – The New York Times Book Review"You Shall Know Our Velocity! is the work of a wildly talented writer… Like Kerouac's book, Eggers's could inspire a generation as much as it documents it." – LA Weekly"There's an echolet of James Joyce there and something of Saul Bellow's Chinatown bounce, but we're carried into the ...

 • You Suck
 • Moore Christopher
 • Жанр: Современная проза
 • "You bitch, you killed me. You suck!"Being dead sucks. Make that being undead sucks.Literally. Just ask Thomas C. Flood. Waking up after a fantastic night unlike anything he's ever experienced, he discovers that his girlfriend, Jody—the woman of his dreams—is a vampire. And surprise! Now he's one, too.For some couples, the whole biting-and-blood thing would have been a deal breaker. But Tommy and Jody are in love, and they vow to work through their issues. Like how much Jody should teach Tommy about his new superpowers (and how much he needs ... • Your Face Tomorrow 3: Poison, Shadow and Farewell
 • Marias Javier
 • Жанр: Современная проза
 • Your Face Tomorrow, Javier Mar?as's daring novel in three parts culminates triumphantly in this much-anticipated final volume. Poison, Shadow, and Farewell, with its heightened tensions between meditations and noir narrative, with its wit and and ever deeper forays into the mysteries of consciousness, brings to a stunning finale Mar?as's three-part Your Face Tomorrow. Already this novel has been acclaimed 'exquisite' (Publishers Weekly), 'gorgeous' (Kirkus), and 'outstanding: another work of urgent originality' (London Independent). Poison, Shadow, and Farewell takes our hero Jaime Deza – hired by MI6 as a person of extraordinarily sophisticated powers of perception – back to Madrid to both spy on and try to protect his own family, and into new depths of love and loss, with a fluency on the subject of death that could make a stone weep..

 • Z ca?ego serca
 • Le?e?ska Katarzyna
 • Жанр: Современная проза
 • To by? maj, Warszawa, niedziela. Ma?go?ka zbiera?a si?y, by przetrwa? rodzinn? uroczysto?? i prze?kn?? kolejne k?amstwa m??a. Alicja, bogata wdowa z Saskiej K?py, umawia?a si? na mecz tenisa. Pawe?, wzi?ty kardiolog, wprowadza? si? do wynaj?tego mieszkania, a jego brat, Marcin, mia? regularnego kaca. Ola schodzi?a w?a?nie z nocnego dy?uru. Na Ok?ciu l?dowa? Aleksander Kranach, kt?ry… Co ??czy tych ludzi? Niewiele, poza tym, ?e wszyscy z ca?ego serca marz? o odmianie dotychczasowego ?ycia. Kilka niedzielnych zdarze? rozpoczyna seri? zupe?nie nieoczekiwanych, a jak?e ut?sknionych zmian…

 • Z Jarmarku
 • Szo?em Alejchem
 • Жанр: Классическая проза
 • Z jarmarku, to zbeletryzowana autobiografia, opisuje ?ycie ludu ?ydowskiego w diasporze – w Rosji przed Rewolucj?.Akcja ksi??ki zaczyna si? w momencie, kiedy autor jest jeszcze dzieckiem, i rozgrywa si? w jego rodzinnym mie?cie, Woronce. Tu poznajemy jego rodzic?w, Nachuma Rabinowicza i Chaj? Ester?, babcie Mind?, stryj?w Pinie i Nys?a, Fejge?e Diab?a, szereg me?amed?w oraz pierwszych przyjaci?? pisarza: Szmulika sierot?, Meira Medwedewkera, psa Sirko, Pine?e syna Szeme?y i Gerge?e Z?odzieja. Czytelnik jest ?wiadkiem mi?dzy innymi pierwszych lat edukacji pisarza i rozsta? z przyjaci??mi. Ten ...


 • Z pokor? i uni?eniem
 • Nothomb Am?lie
 • Жанр: Современная проза
 • "Pan Haneda by? prze?o?onym pana Omochi, kt?ry by? prze?o?onym pana Saito, kt?ry by? prze?o?onym panny Mori, kt?ra by?a moj? prze?o?on?. Ja nie by?am niczyj? prze?o?on?…" – tak zaczyna swoj? histori? bohaterka powie?ci, zatrudniona jako t?umaczka w du?ym przedsi?biorstwie japo?skim. Gorzkie do?wiadczenie rocznej kariery opisuje z dystansem i humorem, przeplataj?c opowie?? refleksjami na temat przepa?ci dziel?cej mentalno?? japo?sk? od europejskiej.Kolejna ksi??ka autorki "Higieny mordercy", uznana przez krytyk? za najlepsz? w dotychczasowym dorobku Am?lie Nothomb. Przet?umaczona na wiele j?zyk?w, we Francji osi?gn??a nak?ad 450 000 egzemplarzy.


 • Zanim Umr?
 • Downham Jenny
 • Жанр: Современная проза
 • Ka?dy musi umrze?.Szesnastoletniej Tessie zosta?o zaledwie kilka miesi?cy ?ycia, wi?c rozumie to lepiej ni? inni. Przygotowa?a jednak list? dziesi?ciu rzeczy, kt?re chce zrobi? przed ?mierci?. Na pierwszym miejscu umie?ci?a seks. Termin – tego wieczoru.Ksi??ka, dzi?ki kt?rej poczujesz si? szcz??liwy, ?e ?yjesz. – "Heat"Nie wierz?, ?e mo?na j? by?o przeczyta? i nie zap?aka?. – "Daily Express"Przypomina, by?my do?wiadczali w pe?ni ka?dej chwili i nie bali si? spe?nia? pragnie?. – "Guardian"

 • Zapatos de caramelo
 • Harris Joanne
 • Жанр: Современная проза
 • Tras revolucionar un tradicional pueblo del sur desde el mostrador de su chocolater?a, Vianne ha cambiado su nombre por el de Yanne y regenta una confiter?a en el barrio parisino de Montmatre, donde quiere pasar inadvertida.Su vida en Par?s es mon?tona y convencional, tanto como su novio Thierry, y cree que cas?ndose con ?l aportar? estabilidad y normalidad a su vida, a la de su hija Annie, que ahora tiene 10 a?os, y a la de la peque?a Rosette.Yanne, sola en la gran ciudad, encuentra en la joven Zozie una buena amiga hasta que se ve obligada a despertar sus poderes dormidos en la v?spera de su boda, momento en que su viejo amor Roux reaparece en su vida.

 • Zapiski Stanu Powa?nego
 • Szwaja Monika
 • Жанр: Современная проза
 • Wiktoria – reporterka telewizyjna oko?o trzydziestki, niespodzianie, tu? przed wyjazdem na zdj?cia, dowiaduje si?, ?e zostanie mamusi?. Mamusi? – prosz? bardzo, tylko gdzie jest tatu? do kompletu?Na reporterskim horyzoncie pojawia si? wprawdzie kto?, kto by si? nada?, ale niestety – ma on pewne felery, kt?re niestety uniemo?liwiaj? wydanie si? za niego i tzw. „szcz??liwy happy end”. Poza tym co zrobi? z t? koszmarn?, stresuj?c?, wyczerpuj?c?, ukochan? prac?? Doprawdy, dziecko takiej matki musi wykaza? niez?? si?? charakteru, ?eby urodzi? si? w przepisowym terminie.Sporo w „Zapiskach” prawdziwej telewizji, tej codziennej, nie gwiazdorskiej, takiej ...

 • Zendegi
 • Egan Greg
 • Жанр: Современная проза
 • Nasim is a young computer scientist, hoping to work on the Human Connectome Project: a plan to map every neural connection in the human brain. But funding for the project is cancelled, and Nasim ends up devoting her career to Zendegi, a computerised virtual world used by millions of people. Fifteen years later, a revived Connectome Project has published a map of the brain. Zendegi is facing fierce competition from its rivals, and Nasim decides to exploit the map to fill the virtual world with better Proxies: the bit-players that bring its crowd scenes to life. As controversy rages over the nature and rights of the Proxies, a friend with terminal cancer begs Nasim to make a Proxy of him, so some part of him will survive to help raise his orphaned son. But Zendegi is about to become a battlefield…

 • Zespo?y Napi??
 • Wi?niewski Janusz
 • Жанр: Современная проза
 • Przychodz?, odchodz?, znikaj? i pojawiaj? si? znowu. Najcz??ciej jednak po prostu s?. Jak wschody s?o?ca, tyle ?e przez kilka dni w miesi?cu. S? epicentrum kobieco?ci, misternym tworem ewolucji. Wed?ug Natalie Angier, autorki ksi??ki "Kobieta. Geografia intymna" (Pr?szy?ski i S-ka), kobiety krwawi? co miesi?c, "bo s? po prostu m?dre". I je?li nawet tr?ci to p?aczliw? martyrologi?, jest to naga prawda.Janusz L.Wi?niewski ju? w swojej pierwszej bestsellerowej powie?ci "S@motno?? w Sieci" zaprezentowa? si? jako wnikliwy i ?yczliwy obserwator kobiecej duszy. W zbiorze opowiada? "Zespo?y napi??" opisuje konsekwentnie ?wiat kobiet: uwa?a, ?e jest zupe?nie inny ni? ?wiat m??czyzn. A tak?e lepszy, ciekawszy, bogatszy w prze?ycia. Bardziej i cz??ciej wzruszaj?cy. I o tych wzruszeniach jest ta ksi??ka.